R & D

Produkcja

16

15 lata pracy w zespole badawczo-rozwojowym technologii czujników;
Może być rozwijany do przodu lub do tyłu;
Trójwymiarowe wspomaganie projektowania komputerowego;
Analiza elementów skończonych GROSZEK;
Projekt prototypu, weryfikacja, analiza techniczna;
Test wydajności prototypu i weryfikacja / zatwierdzenie pierwszej partii;
Zweryfikować PPAP;
Eksperyment wydajnościowy z różnymi wszechstronnymi indeksami;
EMC test kompatybilności elektromagnetycznej;

Projekty eksperymentalne, które można zrealizować w ramach platformy badawczo-rozwojowej firmy:
Eksperyment z wysoką i niską temperaturą.
Eksperyment w mgle solnej.
Eksperyment ze stałą temperaturą i wilgotnością.
Eksperyment trwałości MAF.
SENSOR dynamiczny eksperyment wysokiej i niskiej temperatury.
Eksperyment ze wstrząsem wysokotemperaturowym i niskotemperaturowym.
Eksperyment z trwałością CZUJNIKA.
Dynamiczny eksperyment MAF w wysokiej i niskiej temperaturze.
Upuść eksperyment.
Dane przechwytywania projekcji wielkości klucza.
Symulowany eksperyment wibracyjny samochodu.
Trójwymiarowy eksperyment wibracyjny.
Eksperyment trwałości drutu.
Eksperyment z napięciem.
Eksperyment z uszczelnieniem wysokociśnieniowym.
Eksperyment ze wstrząsem wysokociśnieniowym.
Eksperyment IP instalacji.
Eksperyment odporności chemicznej.

17